Historia Restauracji Polonia

Kamienica z XVIII w. była własnością podkomorzego gostynińskiego Mikorskiego. Na początku XIX stulecia w kamienicy mieścił się Hotel Imperial prowadzony przez Ignacego Kosiorkiewicza do 1811 r. Nazwę swoją zawdzięczał wizycie i gościnie największego wodza ówczesnej Europy. 18.12.1806 r. w kamienicy zatrzymał się, podążający do Warszawy po zwycięstwie pod Jeną i Auerstaedtem – Napoleon Bonaparte. W oberży Kosiorkieiwcza spożył obiad, następnie odbył narady, wysłał kuriera do Berlina i około godz. 20 wyruszył w dalszą drogę do Warszawy. Pamiątką po zdarzeniu jest tablica odsłonięta w 1981 r.

W 1821 r. właścicielem hotelu został Jakub Mikutowicz, od połowy XIX w. pomieszczenia hotelu zostały przeznaczone na cele mieszkaniowe. Przed wybuchem I wojny świtowej powstał tu Hotel Polski, zniszczony w wyniku działań wojennych. Po odbudowie 1926 r. kosztem Karola Pruchnau’a w kamienicy otwarto Hotel Polonia a na parterze restaurację Cafe Polonia. Od 1936 r. właścicielem kamienicy została rodzina Jagielskich. W pomieszczeniach parteru przez wiele lat miał swoją siedzibę Łowicki Oddział PTTK. W 1998 r. w 90. rocznicę powstania PTK i 35. rocznicę powstania Koła Przewodników odsłonięto pamiątkową tablicę. Obok znajduje się niewielki park założony ok. 1886 r. zw. Ogrodem Saskim.

Autor: Zdzisław Kryściak