Dnia 5 stycznia 2016 roku nasza restauracja Polonia otrzymała miano

Marki regionalnej “ŁOWICKIE”

Łowickie - logo 285 pxl

czyli nagrody dla firm,  które swoją codzienną działalnością

promują region łowicki.  To prestiżowe wyróżnienie powstało w celu

promowania przedsięwzięć, produktów i usług o szczególnym znaczeniu

dla regionu, związanych z dorobkiem kulturalnym i gospodarczym

Ziemi Łowickiej.